Forskningsanslag år 2019-2020

Projektanslagen för 2019-2020 är nu utdelade. Pga rådande omständigheter planeras officiell utdelning till hösten 2020. LFFS återkommer med tid och plats. Årets anslag har tilldelats: Daniel Lindqvist, Psykiatri Lund, Behandling av ”inflammatorisk depression” med...
Föräldraförberedelse i mödrahälsovården

Föräldraförberedelse i mödrahälsovården

Föräldraförberedelse i mödrahälsovården med fokus på första tiden efter förlossningen: strategier för 2000-talet baserade på förstagångsföräldrars behov Att bli förälder innebär en stor omställning i livet och tidigare forskning visar att nyblivna föräldrar önskar att...
När hjärtat stannar!

När hjärtat stannar!

När hjärtat stannar! – Samhällets kunskap om och inställning till hjärt-lungräddning Bildkälla: Perkins, et al. (2015). European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 2. Resuscitation; 95:81–99. Kedjan som räddar liv eller på engelska;...
Translate »

Pin It on Pinterest