Lions Forskningsfond Skåne bildades 2011. Organisationen består av två delar.

Dels en styrelse med Lionsmedlemmar från Skåne och dels ett forskningsråd.  Forskningsrådet har den medicinska kompetensen i bedömningar av projekt.  

Fondens styrelse och revisorer

Forskningsrådet

Ernst & Young gör revisionsarbetet.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This