Cystisk fibros

Cystisk fibros

Cystisk fibros och diabetes Varje år föds 15-20 barn i Sverige med den medfödda sjukdomen cystisk fibros (CF). CF kännetecknas av att man får kroniska luftvägsinfektioner som leder till lungskador och nedsatt lungfunktion. CF-patienter följs regelbundet med...
Ögonsjukdomen keratokonus 

Ögonsjukdomen keratokonus 

Forskkningsprojekten handlar om keratokonus, en ögonsjukdom som debuterar under ungdomsåren. Keratokonus drabbar båda ögonen och orsakar både nedsatt synskärpa och nedsatt synkvalitet då sjukdomen ger ett uttalat brytningsfel som förvränger bildupplevelsen.  Sjukdomen...
Tidig Alzheimerdiagnostik

Tidig Alzheimerdiagnostik

Hur påverkas personer med lättare minnessvikt av tidig Alzheimerdiagnostik? Förekomsten av Alzheimers sjukdom ökar i befolkningen i takt med att vi blir allt äldre. År 2050 beräknas 100 miljoner människor vara drabbade av Alzheimers sjukdom. Nya läkemedel mot...
Jämförande studie av antibiotika

Jämförande studie av antibiotika

Randomiserad kontrollerad klinisk prövning för att jämföra behandling med kloxacillin mot bensylpenicillin vid bakteriemi orsakad av penicillinkänsliga Staphylococcus aureus  Staphylococcus aureus (S. aureus) är en vanligt förekommande bakterie på huden men kan också...
Translate »

Pin It on Pinterest