Ledigkungörelse 2023

Ledigkungörelse 2023

Forskningsanslag för år 2023 Lions forskningsfond Skåne kommer att fördela projektanslag för år 2023.Fondens ändamål är att stödja klinisk patientnära forskning. Med klinisk patientnära forskning avses forskning eller studier på patienter, forskningspersoner eller...
Translate »

Pin It on Pinterest