Lions Forskningsfond Skånes inriktning

Fondens inriktning är att stödja klinisk patientnära forskning inom
vårdinrättningar i Skåne och att varje år dela ut alla insamlade medel.

En fond som värnar om både yngre och äldre
Lions Forskningsfond Skåne
är en fond för medicinsk forskning, bildad 2011,
med prioritet på studier rörande Barn/Ungdom, Äldre samt Palliativ vård.
Detta betyder att Ditt bidrag kan komma Dig och Dina närstående till nytta!

Definition

Med klinisk patientnära forskning avses forskning vars resultat kan tillämpas på patienter inom en snar framtid.

Den omfattar studier på patienter, forskningspersoner eller mänskligt material (blod, andra kroppsvätskor eller vävnad)

Forskningen ska ha en hög grad av patientnytta, d v s leda till förbättrad diagnostik, framgångsrik behandling med ökad livskvalitet och om möjligt återskapande av hälsa samt optimering av samhällets gemensamma resurser.
(Ibe Lager, Docent i internmedicin, ordförande i
Forskningsrådet, Lions Forskningsfond Skåne.)

Dag Lundberg

Alla årets inkomna bidrag går direkt till forskning

Fondens mål är att årligen dela ut forskningsanslag på minst 1 miljon kronor.

 

Lions Forskningsfond Skåne

Omkostnaderna är väldigt låga, under 3 %, eftersom allt arbete sker helt ideellt.

Forskning på olika vårdinrättningar i Skåne

Framgångsrik forskning ger framgångsrik vård.   
Vi stödjer gärna uppstartsprojekt.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This