Om Lions Forskningsfond Skåne

 

HISTORIK

Fonden bildades 2011 av Distrikt 101S, av Lions Clubs International. Fonden är registrerad som Insamlingsstiftelse hos Länsstyrelsen i Skåne län i enlighet med stiftelselagen. Länsstyrelsen i Skåne län är registermyndighet.

SYFTE

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är:

-att genom bidrag från Lionklubbar, från allmänheten och från företag i form av gåvor och testamenten insamla medel till medicinsk forskning inom Region Skåne.

-att företrädesvis stödja klinisk forskning d.v.s. patientnära forskning, inom Skånes Sjukhus och vårdinrättningar med speciell fokus på Barn, Ungdom och Äldre.

-att ge forskningsanslag till områden som Styrelsen och dess medicinska Forskningsråd bedömer angelägna.

REGIONAL FORSKNING

Forskning är dyrbar, den kräver bl a kvalificerad utrustning. Unga forskare som har bra projekt behöver ekonomisk hjälp med utrustning och laboratorier.

Medicinsk forskning ger större förståelse och har betydelse för patienternas omhändertagande.

Forskningen bedrivs idag inte bara på Universitetssjukhusen, utan även vid mindre regionala enheter.

Framgångsrik forskning ger framgårdsrik vård. Inte minst därför är den regionala forskningen så viktig för oss alla.

VÅR FOND

Lions Forskningsfond Skåne hoppas vi skall bli just det regionala stödet till unga forskare med nya idéer, som ger hopp för framtiden.

HUR FÅR FONDEN MEDEL?

Fonden finansierar sin verksamhet på följande sätt:

-genom bidrag från Lionklubbarna

 -genom bidrag från allmänheten i form av:

 – bidrag till avlidnas minne (minnesbrev utfärdas)

 – bidrag vid högtidsdagar (gratulationsbrev utfärdas)

 -testamenten från enskilda personer

 -donationer från företag

 -övriga gåvor

 

FONDENS OMKOSTNADER

Fonden drivs genom ideella insatser och har därmed låga omkostnader.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This