Lions Forskningsfond Skåne

Stöd regional medicinsk forskning i Skåne

Lions Forskningsfond Skåne

Stöd regional medicinsk forskning i Skåne

Lions Forskningsfond Skåne

Stöd regional medicinsk forskning i Skåne

Forskningsrådet

Forskningsrådets uppgift är att svara för den medicinskt vetenskapliga granskningen och bedömningen av inkomna ansökningar om forskningsbidrag och stipendier, samt i övrigt vara ett stöd för Forskningsfondens styrelse.

Patientnära forskning

Med klinisk patientnära forskning menas sådan forskning vars resultat kan tillämpas på patienter inom en snar framtid.

Stöd oss

Lions Forskningsfond Skåne är en insamlingsstiftelse, vars huvudsakliga ändamål och syfte är att genom bidrag från Lionklubbar och donationer från företag och allmänheten insamla medel till medicinsk forskning inom Skåne.

Insamlingsfond för medicinsk forskning inom Skåne

Lions Södra Distrikt startade under 2011 en insamlingsstiftelse för medicinsk forskning inom Skåne: Lions Forskningsfond Skåne.

Tomas Persson

Ordförande, LFFS

Kontakta oss

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This