Lions Forskningsfond Skåne

Stöd regional medicinsk forskning i Skåne

Lions Forskningsfond Skåne

Stöd regional medicinsk forskning i Skåne

Lions Forskningsfond Skåne

Stöd regional medicinsk forskning i Skåne

Forskningsrådet

Forskningsrådets uppgift är att svara för den medicinskt vetenskapliga granskningen och bedömningen av inkomna ansökningar om forskningsbidrag och stipendier, samt i övrigt vara ett stöd för Forskningsfondens styrelse.

Patientnära forskning

Med klinisk patientnära forskning menas sådan forskning vars resultat kan tillämpas på patienter inom en snar framtid.

Stöd oss

Lions Forskningsfond Skåne är en insamlingsstiftelse, vars huvudsakliga ändamål och syfte är att genom bidrag från Lionklubbar och donationer från företag och allmänheten insamla medel till medicinsk forskning inom Skåne.

Vid höst-DM i Hörby, den 26 september, överlämnade Zon 7, LC Bromölla, LC Kristianstad, LC Södra Gärds, LC Sösdala, LC Tollarp, LC Vinslöv, LC Wä och LC Åhus en gåvocheck till Forskningsfonden på 31.600:–
Zon 7

Lions Club, Alla klubbar i zonen

Gör som jag, stöd Lions Forskningsfond Skåne
Eva Rydberg

Skådespelare, Se inlägg

Insamlingsfond för medicinsk forskning inom Skåne

Lions Södra Distrikt startade under 2011 en insamlingsstiftelse för medicinsk forskning inom Skåne: Lions Forskningsfond Skåne.

Tomas Persson

Ordförande, LFFS

Klinisk forskning – Ett lyft för sjukvården

Utbildningsdepartementet

Regeringskansliet

Lions Forskningsfond Skåne

Läs om oss på Facebook

STÖD OSS

Kontakta oss

Translate »

Pin It on Pinterest