Lions Forskningsfond Skåne en insamlingsstiftelse ändamål och syfte

  • att genom bidrag från Lionklubbar och donationer från företag och allmänheten insamla medel till medicinsk forskning inom Skåne.
  • att företrädesvis stödja “patientnära” forskning, d.v.s. sådan forskning, som snabbt kan omsättas till nytta för patienten
  • att ge forskningsanslag till områden som en medicinsk expertgrupp inom Region Skåne och Stiftelsens styrelse bedömer angelägna

Donera via Minneskort

Beställ ett Minneskort av Lions Forskningsfond Skåne

Donera via Gratulationskort

Uppvakta med ett Gratulationskort på dina vänners bemärkelsedag!

Donera via bankgiro

Bankgiro: 900-2866

Lions Forskningsfond Skånes logotyp

Ditt bidrag kan komma dig till godo!

Logotyp på Svensk insamlingskontroll 90-konto
Translate »

Pin It on Pinterest

Share This