Lions Forskningsfond Skåne, en insamlingsstiftelse – ändamål och syfte

  • att genom bidrag från Lionklubbar och donationer från företag och allmänheten insamla medel till medicinsk forskning inom Skåne.
  • att företrädesvis stödja “patientnära” forskning, d.v.s. sådan forskning, som snabbt kan omsättas till nytta för patienten
  • att ge forskningsanslag till områden som en medicinsk expertgrupp inom Region Skåne och Stiftelsens styrelse bedömer angelägna
Translate »

Pin It on Pinterest

Share This