Lions forskningsfond Skåne kommer att fördela projektanslag för år 2024

 

 

 

Fondens ändamål är att stödja forskning inom det kliniska patientnära området. Med klinisk patientnära forskning avses forskning som omfattar försök eller studier på patienter, försökspersoner eller mänskligt material vars resultat kan komma patienter till nytta inom rimlig tid genom att leda till förbättrad diagnostik, framgångsrik behandling och ökat välbefinnande. Klinisk behandlingsforskning (ej företagsfinansierad) är ett exempel på sådan patientnära klinisk forskning. 

I första hand prioriteras studier rörande

Barn och ungdom. 

Äldre samt palliativ vård

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This