Lions forskningsfond Skåne kommer att fördela projektanslag för år 2020

 

Fondens ändamål är att stödja forskning inom det kliniska patientnära området. Med klinisk patientnära forskning avses forskning som omfattar försök eller studier på patienter, försökspersoner eller mänskligt material vars resultat kan komma patienter till nytta inom rimlig tid genom att leda till förbättrad diagnostik, framgångsrik behandling och ökat välbefinnande. Klinisk behandlingsforskning (ej företagsfinansierad) är ett exempel på sådan patientnära klinisk forskning. 

I första hand prioriteras studier rörande

Barn och ungdom. 

Äldre, inklusive palliativ vård

Psykisk ohälsa och/eller kronisk nervsmärta.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This