Forskningsråd

Forskningsrådets uppgift är att svara för den medicinskt vetenskapliga granskningen och bedömningen av inkomna ansökningar om forskningsbidrag och stipendier, samt i övrigt vara ett stöd för Forskningsfondens styrelse.

Bild på professor Dag Lundberg

Dag Lundberg

Ordförande
Tidigare professor i anestesiologi (narkos) och intensivvård vid Lunds Universitet 1981 – 2005. Chefläkare vid Universitetssjukhuset i Lund 1992 – 2000. President i European Academy of Anaesthesiology 1995-2000. Hedersledamot i Engelska, -Tyska och – Rumänska anestesiläkarföreningarna. Varit vetenskapligt råd i Socialstyrelsen, medlem i styrelsen för Donationsrådet, medlem i Svenska Läkarsällskapets Delegation för medicinsk etik och Socialstyrelsens Rådgivande nämnd för medicinsk etik. Publicerat vetenskapliga artiklar inom områdena farmakologi, fysiologi, narkos-och intensivvård samt medicinsk etik. Ordförande i ”Regionalt forskningsstöd” inom Region Skåne.

Bengt Jeppsson

Seniorprofessor och överläkare

Seniorprofessor och överläkare vid Kirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö och Lunds Universitet. Har bedrivit utbildning av läkare kombinerat med arbete som kirurg och forskning. Forskningen har berört inflammation och cancer i magtarmkanalen med särskild inriktning på  betydelsen av tarmbakterier.

Ola Ohlsson

Professor i medicin

Specialist i invärtes medicin och hjärtsjukdomar. Tidigare överläkare (1980 – 2010) och klinikchef (1985 – 2000) vid Akutmottagningen och Medicinska kliniken Centralsjukhuset Kristianstad. Ordförande i Kristianstads Läns Läkemedelskommitté  från 1982 och Läkemedelsrådet Region Skåne 1999 – 2009. För närvarande uppdrag som nationell samordnare och inspektör för sjukhusens specialistutbildning inom invärtesmedicin. Uppdrag för Apoteket service AB avseende patientsäkerhet vid läkemedelsförskrivning. Publicerat ett 60-tal vetenskapliga artiklar inom invärtes medicin och kardiologi. Ordförande i Österlenakademien och Romele

Stöd patientnära forskning

Senaste blogginlägg

Läs om Lions Forskningsfons Skåne

Ledigkungörelsen 2020

Fondens ändamål är att stödja forskning inom det kliniska patientnära området. Med klinisk patientnära forskning avses forskning som omfattar försök eller studier på patienter, försökspersoner eller mänskligt material vars resultat kan komma patienter till nytta inom...

Utdelning av 2019 års forskningsanslag

Utdelning av 2019 års forskningsanslag

2019 års forskaranslag delades ut på Barsebäck Resort den 21 september LIONS FORSKNINGSFOND SKÅNE har delat ut årets anslag till välmeriterade forskare och angelägna projekt. Främre raden: Tomas Persson, ordförande LFFS, Ola Andersson, Kristina Lång, Christel...

Ny studie som får stöd från Lions Forskningsfond Skåne

Ny studie som får stöd från Lions Forskningsfond Skåne

Inslag på TV4 2019-09-11 Klipp inte navelsträngen – så kan nyfödda barn räddas från syrebrist2:20 min Varje år dör eller skadas omkring en miljon barn i världen på grund av syrebrist vid födseln. Men ett svenskt forskarteam tror att många bebisar hade kunnat räddas om...

Du är viktig för oss, hör av dig.

Lions Forskningsfond Skåne arbetar för att stärka den kliniska patientnära forskningen. Låt oss ta del i dina frågor. Vi återkommer inom 24 timmar.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This