Forskningsråd

Forskningsrådets uppgift är att svara för den medicinskt vetenskapliga granskningen och bedömningen av inkomna ansökningar om forskningsbidrag och stipendier, samt i övrigt vara ett stöd för Forskningsfondens styrelse.

Bild på professor Dag Lundberg

Dag Lundberg

Ordförande
Tidigare professor i anestesiologi (narkos) och intensivvård vid Lunds Universitet 1981 – 2005. Chefläkare vid Universitetssjukhuset i Lund 1992 – 2000. President i European Academy of Anaesthesiology 1995-2000. Hedersledamot i Engelska, -Tyska och – Rumänska anestesiläkarföreningarna. Varit vetenskapligt råd i Socialstyrelsen, medlem i styrelsen för Donationsrådet, medlem i Svenska Läkarsällskapets Delegation för medicinsk etik och Socialstyrelsens Rådgivande nämnd för medicinsk etik. Publicerat vetenskapliga artiklar inom områdena farmakologi, fysiologi, narkos-och intensivvård samt medicinsk etik. Ordförande i ”Regionalt forskningsstöd” inom Region Skåne.

Bengt Jeppsson

Seniorprofessor och överläkare

Seniorprofessor och överläkare vid Kirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö och Lunds Universitet. Har bedrivit utbildning av läkare kombinerat med arbete som kirurg och forskning. Forskningen har berört inflammation och cancer i magtarmkanalen med särskild inriktning på  betydelsen av tarmbakterier.

Ola Ohlsson

Professor i medicin

Specialist i invärtes medicin och hjärtsjukdomar. Tidigare överläkare (1980 – 2010) och klinikchef (1985 – 2000) vid Akutmottagningen och Medicinska kliniken Centralsjukhuset Kristianstad. Ordförande i Kristianstads Läns Läkemedelskommitté  från 1982 och Läkemedelsrådet Region Skåne 1999 – 2009. För närvarande uppdrag som nationell samordnare och inspektör för sjukhusens specialistutbildning inom invärtesmedicin. Uppdrag för Apoteket service AB avseende patientsäkerhet vid läkemedelsförskrivning. Publicerat ett 60-tal vetenskapliga artiklar inom invärtes medicin och kardiologi. Ordförande i Österlenakademien och Romele

Stöd patientnära forskning

Senaste blogginlägg

Läs om Lions Forskningsfons Skåne

Du är viktig för oss, hör av dig.

Lions Forskningsfond Skåne arbetar för att stärka den kliniska patientnära forskningen. Låt oss ta del i dina frågor. Vi återkommer inom 24 timmar.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This