Forskningsråd

Forskningsrådets uppgift är att svara för den medicinskt vetenskapliga granskningen och bedömningen av inkomna ansökningar om forskningsbidrag och stipendier, samt i övrigt vara ett stöd för Forskningsfondens styrelse.

Ibe Lager

Ordförande

Docent i internmedicin

Specialist inom endokrinologi-diabetologi.

Tjänstgjorde på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg  fram till 1991 därefter överläkare på medicinkliniken Centralsjukhuset i Kristianstad, varav fyra år som verksamhetschef.

Ordförande i Terapigrupp diabetes Läkemedelsrådet Region Skåne 2005-10.

Ledamot i Etikprövningsnämnden i Lund 2007-19.

Aktivt intresse av forskning, speciellt inom diabetes,  endokrinologi,  hjärt kärlsjukdomar och av etiska aspekter inom forskning, vård och omsorg.

Bild på professor Dag Lundberg

Dag Lundberg

 

Tidigare professor i anestesiologi (narkos) och intensivvård vid Lunds Universitet 1981 – 2005. Chefläkare vid Universitetssjukhuset i Lund 1992 – 2000. President i European Academy of Anaesthesiology 1995-2000. Hedersledamot i Engelska, -Tyska och – Rumänska anestesiläkarföreningarna. Varit vetenskapligt råd i Socialstyrelsen, medlem i styrelsen för Donationsrådet, medlem i Svenska Läkarsällskapets Delegation för medicinsk etik och Socialstyrelsens Rådgivande nämnd för medicinsk etik. Publicerat vetenskapliga artiklar inom områdena farmakologi, fysiologi, narkos-och intensivvård samt medicinsk etik.

Bengt Jeppsson

Seniorprofessor och överläkare

Seniorprofessor och överläkare vid Kirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö och Lunds Universitet. Har bedrivit utbildning av läkare kombinerat med arbete som kirurg och forskning. Forskningen har berört inflammation och cancer i magtarmkanalen med särskild inriktning på  betydelsen av tarmbakterier.

Ola Ohlsson

Professor i medicin

Specialist i invärtes medicin och hjärtsjukdomar. Tidigare överläkare och klinikchef vid Medicinska kliniken Centralsjukhuset Kristianstad samt ordförande i Läkemedelsrådet Region Skåne.

För närvarande uppdrag som nationell samordnare och inspektör för sjukhusens specialistutbildning inom invärtesmedicin och kardiologi. Publicerat vetenskapliga artiklar inom dessa områden.

Ordförande i Österlenakademien.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This