Förbättrad diagnostik av tidiga stadier av typ 1 diabetes hos barn

Vid CRC i Malmö bedrivs forskning i syfte att förbättra vår förstå av uppkomsten av typ 1 diabetes samt även försöka stoppa den immunmedierade process som så småningom leder fram till klinisk sjukdom. Vi vet sedan tidigare studier att vägen från de första tecknen till symtom givande diabetes i många fall är lång och inte alltid lätt att beräkna på förhand.

Ett av de viktigaste instrumenten att kunna ställa diagnosen diabetes enligt internationella riktlinjer är en så kallad oral glukosbelastning (OGTT). Vid en sådan får deltagaren inta en standardiserad mängd glukoslösning varefter blodsockret mäts under två timmar. Tyvärr speglar metoden på många sätt bara situationen precis vid provtillfället och påverkas sannolikt av exempelvis oro, stress, infektion och mycket annat.

En nyare teknik för att bedöma blodsocker är så kallad CGM, kontinuerlig glukosmätning. En sensor sätts fast i underhuden och via denna kan man var femte minut avläsa glukosnivå. Sensorn kan sedan sitta kvar 10–14 dagar. Tyvärr saknas internationella riktlinjer för att kunna sätta diagnos via CGM.

REFINE-studien syftar till att kunna svara på två olika frågor:

  1.  Hur korrelerar värdena vid CGM-mätning med OGTT? Finns det faktorer som förklarar när värdena från de båda undersökningarna blir väldigt olika? Hur skulle vi kunna använda CGM för att kunna ställa en diabetesdiagnos?
   Analysen kommer att göras på barn och ungdomar med hög risk för att insjukna i typ 1 diabetes.
  2.  Hur höga stressnivåer har barn och ungdomar under en OGTT? Genom analys av ett stresshormon, kortisol, kommer vi kartlägga hur stress och oro påverkar resultaten av glukosbelastningar.
   Analyserna kommer att ske som en del av ett doktorandprojekt av en barnläkare i Skåne. Vi ser med stor tacksamhet på bidraget från Lions Forskningsfond Skåne som kommer möjliggöra att projektet kan genomföras.

  Markus Lundgren

  Överläkare
  Barnkliniken
  Kristianstad

  Translate »

  Pin It on Pinterest