Ledigkungörelse 2022

Ledigkungörelse 2022

Forskningsanslag för år 2022 Lions forskningsfond Skåne kommer att fördela projektanslag för år 2022.Fondens ändamål är att stödja klinisk patientnära forskning. Med klinisk patientnära forskning avses forskning eller studier på patienter, forskningspersoner eller...
Bättre diabetesdiagnostik för barn

Bättre diabetesdiagnostik för barn

Sverige har efter Finland den högsta incidensen av barn som insjuknar i Typ 1 diabetes (autoimmun diabetes) i världen, incidensen har mer än dubblerats på 20 år.  Orsaken till varför man insjuknar i diabetes, och varför det har blivit mer vanligt är till största delen...
Projekt “Hallon”

Projekt “Hallon”

Kort redogörelse för projekt ”Hallon”. Då en undersökning av hjärnan görs efter döden söker man spår av sjukdom och andra avvikelser som kan förklara sjukdomsförloppet, speciella symptom eller ge en förklaring till själva dödsfallet. Ofta finns neuropatologen...
Mikroadenom i hypofysen hos barn

Mikroadenom i hypofysen hos barn

Mikroadenom i hypofysen hos barn – behövs uppföljande MR-undersökningar? Bakgrund: Med dagens förbättrade MR-teknik upptäcks allt oftare små förändringar som mikroadenom och cystor i hypofysen. Det råder osäkerhet kring om dessa förändringar har någon betydelse för...
Minska komplikationer till centrala venkatetrar

Minska komplikationer till centrala venkatetrar

Minska komplikationer till centrala venkatetrar Centrala venkatetrar (CVK) är vanliga och oumbärliga i modern hälso- och sjukvård och används bland annat till administration av kärlretande läkemedel, näringstillförsel, och cirkulationsövervakning. I Sverige läggs...
Translate »

Pin It on Pinterest