På bilden är namnen från vänster:
Christel Wihlborg, tidigare mottagare.
Årets mottagare Lisa Påhlman, Ingemar Gustafsson, Örjan Skogar, Cecilia Follin, Moa Wolff, Marie Gisselsson-Solén.
Tomas Persson, ordf, samt Ibe Lager och Ola Ohlsson, Forskningsrådet.

Fotograf är Thomas Åkesson, LC Södra Sandby

Lions forskningsfond Skåne har fördelat årets anslag till följande projekt:

Ingemar Gustafsson    Optimerad diagnostik av behandlingskrävande keratokonus och en randomiserad behandlingsstudie för progredierande keratokonus   150 000 SEK

Moa Wolff    Järnbrist med fatigue, ett underdiagnostiserat tillstånd bland svenska gymnasieflickor – en tvärsnittsstudie och vidare arbete för framtida implementering av kontroller av järnbrist    150 000 SEK

Cecilia Follin   Intervention med fysisk aktivitet för prevention av komplikationer samt bättre hälsa hos barncanceröverlevare.   200 000 SEK

Lisa Påhlman    Lungfunktion och luftvägsinflammation hos barn med cystisk fibros – betydelse av diabetes och nya behandlingar med CFTR modulatorer.   250 000 SEK

Erik Malmström    Plasmaproteinkartläggning – en ny strategi för tidig diagnos av sepsis hos barn   200 000 SEK

Örjan Skogar   Subkutan kontinuerlig tillförsel av foslevodopa/foscarbidopa, patientupplevda livskvalitetsaspekter. En prospektiv studie    100 000 SEK

Beata Borgström Bolmsjö   Hur påverkas personer med lättare minnessvikt av tidig Alzheimerdiagnostik?   200 000 SEK

Malin Hagstrand Aldman Randomiserad klinisk prövning för att jämföra behandling med kloxacillin mot bensylpenicillin vid bakteriemi orsakad av penicillinkänsliga Staphylococcus aureus.   200 000SEK

Marie Gisselsson-Solen   Akut bakteriell meningit – öronursprung, hörselpåverkan och bakteriologi   100 000 SEK

 Utdelningen var i Höör, Åkersberg 27 maj.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This