Cystisk fibros

Cystisk fibros

Cystisk fibros och diabetes Varje år föds 15-20 barn i Sverige med den medfödda sjukdomen cystisk fibros (CF). CF kännetecknas av att man får kroniska luftvägsinfektioner som leder till lungskador och nedsatt lungfunktion. CF-patienter följs regelbundet med...
Translate »

Pin It on Pinterest