VARFÖR ÖKAR TUNGCANCER HOS UNGA?

VARFÖR ÖKAR TUNGCANCER HOS UNGA?

Förekomsten av tungcancer ökar kraftigt sedan flera decennier, framför allt hos unga under 40 års ålder, mer hos kvinnor jämfört med män, trots att de vanliga riskfaktorerna saknas. Forskningsprojektet har som mål att undersöka alternativa riskfaktorer för att om...
Palliativ vård

Palliativ vård

Det finns undersökningar som tyder på att patienter med en icke botbar cancersjukdom har stor nytta av en tidig kontakt med en palliativ enhet och inte enbart först i livets slutskede. Med palliativ vård menas en helhetsvård och...
Behandling av patienter med leukemier

Behandling av patienter med leukemier

Patienter med leukemier behandlas enligt specifika protokoll med olika behandlingsmöjligheter inkluderande kemoterapi, andra läkemedel och stamcellstransplantation. Behandlingarna är olika avseende den beräknade risken för hur aggressiv sjukdomen kommer att vara...
Translate »

Pin It on Pinterest