Forskaren, överläkaren i neurologi

Forskaren, överläkaren i neurologi

Forskaren, överläkaren i neurologi, Oscar Hansson. Såhär säger Oscar Hansson om sin forskning: Demenssjukdomar, och i synnerhet Alzheimers sjukdom, är breda folksjukdomar som redan kostar samhället enorma resurser i lidande och pengar. I takt med att vi lever längre...
Forskaren inom barnmedicin

Forskaren inom barnmedicin

Forskaren inom barnmedicin (speciellt neonatologi), med dr, Marcus Larsson. Såhär säger Marcus Larsson om sin forskning: Mitt forskningsområde är den omogna lungan hos prematurfödda barn, framförallt rollen av ett skyddande ytskikt, så kallad surfaktant, vilket krävs...
Translate »

Pin It on Pinterest