Stipendiat Lions Forskningsfond Skåne  2013

Stipendiat Lions Forskningsfond Skåne 2013

Vad hände sen? Exempel på klinisk patientnära forskning Forskare Marcus Larsson, barnläkare på neonetalavdelning (förtidigt födda barn) vid Lunds Universitetssjukhus. Arbetar med den specialiserade vården på kliniken som varvas med forskning. På fritiden ägnar Marcus...
Stipendiat Lions Forskningsfond Skåne  2013

Stipendiat Lions Forskningsfond Skåne 2013

Vad hände sen? Exempel på klinisk patientnära forskning Oskar Hansson, forskare och stipendiat vid Lions Forskningsfond Skåne 2013. Arbetar som överläkare vid Skånes universitetssjukhus vid enheten för klinisk minnesforskning. Oskar har en stor passion för litteratur...
Forskaren, överläkaren i neurologi

Forskaren, överläkaren i neurologi

Forskaren, överläkaren i neurologi, Oscar Hansson. Såhär säger Oscar Hansson om sin forskning: Demenssjukdomar, och i synnerhet Alzheimers sjukdom, är breda folksjukdomar som redan kostar samhället enorma resurser i lidande och pengar. I takt med att vi lever längre...
Forskaren inom barnmedicin

Forskaren inom barnmedicin

Forskaren inom barnmedicin (speciellt neonatologi), med dr, Marcus Larsson. Såhär säger Marcus Larsson om sin forskning: Mitt forskningsområde är den omogna lungan hos prematurfödda barn, framförallt rollen av ett skyddande ytskikt, så kallad surfaktant, vilket krävs...

Malmö familjestudie

Malmö familjestudie, är den första befolkningsstudien i Sverige som gör det möjligt att följa stora folksjukdomar över flera generationer. Fokus är bland annat på typ 2 diabetes, hjärt-kärlsjukdom, demens och cancer. Målet är att ge forskningen tillgång till ny...
Translate »

Pin It on Pinterest