Vad hände sen?

Exempel på klinisk patientnära forskning

Oskar Hansson, forskare och stipendiat vid Lions Forskningsfond Skåne 2013. Arbetar som överläkare vid Skånes universitetssjukhus vid enheten för klinisk minnesforskning. Oskar har en stor passion för litteratur och läser mycket. På fritiden blir det skogspromenader och umgänge med familj och vänner.

Arbetsdagen består av möte med inbokade patienter, forskarmöten, handledning av doktorander, samt egen forskning. Arbetsdagen fortsätter ofta långt in på kvällen.

I sin forskning har Oskar Hansson kartlagt sambandet mellan Alzheimers sjukdom och markörer i ryggmärgsvätskan. När nivån av dessa markörer är låg ökar risken att få Alzheimers sjukdom med stigande ålder.

När detta upptäcks hos en patient kan symtomlindrande mediciner sättas in på tidigt stadium. Det är viktigt för dessa patienter att få diagnosen tidigt för att på så sätt kunna planera sitt liv.

Det tragiska med sjukdomen är att patienten på sikt förlorar sin förmåga att vara självständig.

”Det var en stor ära och mycket roligt att mottaga stipendiet från Lions Forskningsfond Skåne. Stipendiet har möjliggjort omfattande studier med magnetkamera i mitt forskningsarbete”,säger Oskar.

Alzheimer

Visionen för framtiden är att förfina diagnostiken av demenssjukdomar genom att möjliggöra provtagning med ett enkelt blodprov. Kunskapen ökar kring dessa sjukdomar genom klinisk patientnära forskning.

En annan viktig del av forskningen är att utvärdera nya läkemedel. En sådan utredning kan ta 3-5år.

Klinisk patientnära forskning förklaras bäst med den forskning som sker tillsammans med de personer som drabbats och som leder fram till relevanta resultat. Patientnära forskning har som

mål att resultaten skall komma patienter till nytta inom 3-5 år.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This