Markörer för typ 1 diabetes innan klinisk diagnos

Markörer för typ 1 diabetes innan klinisk diagnos

Markörer för typ 1 diabetes innan klinisk diagnos Genetisk risk är inte tillräckligt för att få typ 1 diabetes, andra okända faktorer spelar roll. Forskningen är viktig för att i framtiden kunna fördröja eller ultimat förhindra typ 1 diabetes. Idag är ända...
Translate »

Pin It on Pinterest