Bättre diabetesdiagnostik för barn

Bättre diabetesdiagnostik för barn

Sverige har efter Finland den högsta incidensen av barn som insjuknar i Typ 1 diabetes (autoimmun diabetes) i världen, incidensen har mer än dubblerats på 20 år.  Orsaken till varför man insjuknar i diabetes, och varför det har blivit mer vanligt är till största delen...
Projekt “Hallon”

Projekt “Hallon”

Kort redogörelse för projekt ”Hallon”. Då en undersökning av hjärnan görs efter döden söker man spår av sjukdom och andra avvikelser som kan förklara sjukdomsförloppet, speciella symptom eller ge en förklaring till själva dödsfallet. Ofta finns neuropatologen...
Kirurgi och extremt tidigt födda

Kirurgi och extremt tidigt födda

Surgery and extreme prematurity: A controlled nation-wide Swedish cohort study of surgical disease and surgical procedures among extremely preterm children, from birth and until 12 years of age Projektet har stöd av bla Lions Forskningsfond Skåne Helena Arnadóttir...
Mikroadenom i hypofysen hos barn

Mikroadenom i hypofysen hos barn

Mikroadenom i hypofysen hos barn – behövs uppföljande MR-undersökningar? Bakgrund: Med dagens förbättrade MR-teknik upptäcks allt oftare små förändringar som mikroadenom och cystor i hypofysen. Det råder osäkerhet kring om dessa förändringar har någon betydelse för...
Translate »

Pin It on Pinterest