Forskningsanslag & stipendium

Forskningsanslag & stipendium

Styrelsen för Lions Forskningsfond Skåne har beslutat att utdela följande forskningsanslag, till Ola Forslund 100 000kr Projektbeskrivning: Molecular studies of human papillomavirus (HPV) in juvenile laryngeal popillomatosis (Genetiska studier av humant papillomavirus...
Translate »

Pin It on Pinterest