Nyhetsbrev 2

Nyhetsbrev 2

I november har årets ledigkungörelse samt ansökningsblankett lagts ut på Lions Forskningsfond Skånes hemsida. Tips när någon fyller! Läs hela...
Nyhetsbrev 1

Nyhetsbrev 1

Lions Forskningsfond Skåne delade vid Distriktsmötet i Landskrona 2016-04-23 ut SEK 1.490.000 i forskningsanslag till 9 olika forskningsprojekt. Läs helan nyhetsbrevet: Nyhetsbrev nr...
Lions Forskningsfond Skåne delar ut 1,5 miljon i forskningsanslag

Lions Forskningsfond Skåne delar ut 1,5 miljon i forskningsanslag

Lions Forskningsfond Skåne har vid sitt Distriktsmöte den 23 april 2016, delat ut 1,5 miljon i forskningsanslag, avsett för den patientnära forskningen. Den patientnära forskningen betraktas som oerhört värdefull eftersom den utgår från patienternas sjukdomsbild och...
Forskningsanslag för år 2016

Forskningsanslag för år 2016

Lions forskningsfond Skåne kommer att fördela projektanslag för år 2016. Fondens ändamål är att stödja forskning inom det kliniska patientnära området. Med klinisk patientnära forskning avses forskning som omfattar försök eller studier på patienter, försökspersoner...
Translate »

Pin It on Pinterest