Lions Forskningsfond Skåne har vid sitt Distriktsmöte den 23 april 2016, delat ut 1,5 miljon i forskningsanslag, avsett för den patientnära forskningen.

Den patientnära forskningen betraktas som oerhört värdefull eftersom den utgår från patienternas sjukdomsbild och kommer patienten till nytta inom snarast möjliga framtid. Dessutom ligger den till grund för den avancerade laboratorieforskningen. Prioriterade forskningsområden har varit Barn och Ungdom, speciellt barncancer, samt sjukdomar som drabbar speciellt Äldre.
Årets ledigkungörelse hade intresserat ett stort antal kliniska forskare att ansöka om forskningsbidrag. Totalt 1.490.000 skr delades ut till nio (9) forskningsprojekt.

Bild med personer från Lions Forskningsfond samt alla forskningsbidrags mottagare.

Från vänster, professor Dag Lundberg (Forskningsrådet), Adam Linder, Lisa Påhlman, Charlotte Castor, Inger Hallström, Peter Siesjö, Anna Darabi, Tobias Cronberg, Kristofer Andreasson, Magnus Wagenius, Viktoria Larsson, Elisabeth Londos, Bodil Persson (kassör Forskningsfonden) Jan-Åke Åkerlund (sekreterare Forskningsfonden), Karin Nord ordförande Forskningsfonden), ej med på bilden Cecilia Follin

Följande forskningsprojekt har erhållit forskningsbidrag:

 • Överläkare/docent Peter Siesjö och docent Anna Darabi, 470.000 skr för forskning med projekttiteln;
  ”Kartläggning av inflammatoriska faktorer hos barn med hjärntumörer” (en fjärdedel av all cancer hos barn).
 • Sjuksköterska/PhD Cecilia Follin 250.000 skr för forskning med projekttiteln; ”Studier av sena biverkningar, 10 – 30 år efter avslutad behandling för barncancer (ALL = akut lymfatisk leukemi)”
 • Specialistsjuksköterska/doktorand Charlotte Castor och professor Inger Hallström, 170.000 skr för forskning med projekttiteln;
  ”Avancerad sjukvård i hemmet för barn”.
 • Överläkare/doktorand Magnus Wagenius, 100.000 skr för forskningsprojekt med projekttiteln;
  ”Utvärdering av antibiotikaprofylax vid cellprovtagning av prostata”
 • Överläkare/docent Tobias Cronberg och arbetsterapeut/PhD Gisela Lilja, 100.000 skr för forskning med projekttiteln:
  ”Validering av nya testmetoder för kognitiv funktionsnedsättning efter hjärtstillestånd”.
 • Överläkare/docent Elisabet Londos och underläkare/doktorand Victoria Larsson, 100.000 skr, för forskningsprojekt med projekttiteln;
  ”Behandling av sväljsvårigheter för att förhindra död hos patienter med Lewy body-demens”.
 • Leg läkare/PhD Lisa Påhlman, 100.000 skr, för forskningsprojekt med projekttiteln; ”Infektionsmarkörer från sputum (slem från lungor och bronker vid hosta) hos barn med cystisk fibros (CF)”.
 • Överläkare/docent Adam Linder, 100.000 skr, för forskningsprojekt med projekttiteln; ”Förbättrad sepsisdiagnostik (sepsis = blodförgiftning) för cancerpatienter”.
 • Specialistläkare reumatologi/PhD Kristofer Andréasson, 100.000 skr, för forskningsprojekt med projekttiteln;
  ”Immunmodulerande behandling vid reumatisk sjukdom – effekter på gastrointestinalkanalen (mag-tarmkanalen)”.
  Granskning och bedömning av inkomna ansökningar har gjorts av Forskningsfondens Forskningsråd, bestående av professorerna Dag Lundberg, Ola Ohlsson och Bengt Jeppsson. Vid bedömningen har man utgått från hög grad av patientnytta, d v s forskningen skall leda till förbättrad diagnostik, framgångsrik behandling med ökad livskvalitet och om möjligt återskapande av hälsa samt optimering av samhällets gemensamma resurser.
  Lions Forskningsfond Skåne bedrivs helt ideellt och har inga löne- och marknadsföringskostnader. Granskning av verksamheten görs av Svensk Insamlingskontroll (90-konto) och auktoriserad revisor.

Fakta om Lions Forskningsfond Skåne

Verksamheten finansieras genom:

 • Bidrag från Lionklubbarna i Distriktet
 • Bidrag från allmänheten
 • Testamenten ¤ Donationer
 • Månadsgivare
 • Utfärdar Minnesbrev till minne av avlidna
 • Utfärdar Gratulationsbrev vid uppvaktning

Bidrag till forskningsfonden lämnas till Bankgiro: 900-2866

90-konto

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This