Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar

Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar

Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar för patienter i ordinärt boende – utvärdering av utfall och kartläggning av ny målgrupp Läkemedelsbehandling bidrar till ökad överlevnad och förbättrad livskvalitet. Trots nyttan finns också risk för läkemedelsrelaterade...

Österlenprojektet – palliativ vård utan gränser

Visionen med Österlenprojektet är att tillgodose en god vård i livets slut till alla i Simrishamns kommun. Vi ska som en baslinje-undersökning genomföra en granskning av journaler från 100-200 avlidna patienter i Simrishamns kommun för att ta reda på hur den...
Translate »

Pin It on Pinterest