10-årsjubileum LFFS,

17 september 2011 beslutade Lionklubbarna i Skåne att bilda Lions Forskningsfond Skåne.

Fonden riktar sig till skånska patientnära projekt. Under de tio år som fonden funnits har man blivit en etablerad forskningsfinansiär. Skånes Lionklubbar har bidragit till att ca 7,5 milj SEK kunnat delas ut till 70 olika projekt. Våren 2020 och hela verksamhetsåret 2020-2021 stod nästan all Lionverksamhet stilla men vi har trots detta kunnat bidra med forskningsanslag på 2,6 miljon.

STORT TACK till både klubbar och medlemmar för ert arbete!

Vi ser nu fram emot nästa års ansökningar samt resultat från projekt, delfinansierade av LFFS och utdelade 2020.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This