Behandlingsoptimering avseende antikolinerga läkemedel

Behandlingsoptimering avseende antikolinerga läkemedel

Behandlingsoptimering avseende antikolinerga läkemedels potentiella inverkan på kognitiv testfunktion I den mänskliga storhjärnan räknar man med att det hos en frisk vuxen individ finns hundra miljarder nervceller, neuron. Dessa kommunicerar genom att i en nervända...
Barnreumatism

Barnreumatism

Juvenil idiopatisk artrit (barnreumatism) – läkare behöver hjälpmedel för att ge patienter den bästa informationen och behandlingen  Juvenil idiopatisk artrit (JIA), i folkmun kallat barnreumatism, är den vanligaste reumatiska sjukdomen hos barn. I Sverige insjuknar...
Mammografisk bildinformation

Mammografisk bildinformation

Mammografisk bildinformation i relation till riskfaktorer före bröstcancerdiagnos och återfall i bröstcancer. Det långsiktiga målet med min forskning är att studera och förbättra bilddiagnostiken hos kvinnor med bröstcancer.I den första delen av mitt projekt vill vi...
Utdelning av anslag 2023

Utdelning av anslag 2023

På bilden från vänster: Tomas Persson, ordf., Per Johansson, Hanna Sartor, Helmi Pyrhönen (Cecilia Rogmark), Eva Ekvall Hansson, Carin Andrén-Aronsson, Markus Lundgren och Ibe Lager, Forskningsrådet. Lions Forskningsfond Skåne genomförde lördagen den 6 maj 2023 årets...
Ledigkungörelse 2023

Ledigkungörelse 2023

Forskningsanslag för år 2023 Lions forskningsfond Skåne kommer att fördela projektanslag för år 2023.Fondens ändamål är att stödja klinisk patientnära forskning. Med klinisk patientnära forskning avses forskning eller studier på patienter, forskningspersoner eller...
Translate »

Pin It on Pinterest