Mammografisk bildinformation i relation till riskfaktorer före bröstcancerdiagnos och återfall i bröstcancer.

Det långsiktiga målet med min forskning är att studera och förbättra bilddiagnostiken hos kvinnor med bröstcancer.
I den första delen av mitt projekt vill vi undersöka om riskfaktorer hos den friska kvinnan före diagnos (som exempelvis hög kroppsvikt) kan kopplas till vissa tecken på röntgenbilden vid en senare bröstcancerdiagnos (exempelvis bröstvävnadens täthet eller ett särskilt tumörutseende). I den andra delen vill vi studera om vissa tecken på röntgenbilden vid diagnos kan kopplas till att kvinnan drabbas av ett återfall i bröstcancer.
Om vi kan lära oss mer om röntgenbilden kan detta hjälpa oss röntgenläkare att tolka bilden på ett bättre sätt utifrån riskfaktorer hos kvinnan, samt också hjälpa till att förbättra våra uppföljningsprogram för ökad chans att hitta cancern/återfallet tidigare.

Hanna Sartor, Röntgenläkare Docent

Unilabs Bröstenhet, Skånes Universitetssjukhus
Lunds universitet

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This