Mer exakt bedövning vid höftfraktur

Mer exakt bedövning vid höftfraktur

Lägesrapport, anslag för projektet ”Femoralisblockad på den akuta höftpatienten med stöd av artificiell intelligens” Vi har tacksamt mottagit 100 000 kr från Lions Forskningsfond Skåne för ovan rubricerade projekt.Nedan följer en kort lägesrapport innan inlämning av...

Forskningsanslag år 2019-2020

Projektanslagen för 2019-2020 är nu utdelade. Pga rådande omständigheter planeras officiell utdelning till hösten 2020. LFFS återkommer med tid och plats. Årets anslag har tilldelats: Daniel Lindqvist, Psykiatri Lund, Behandling av ”inflammatorisk depression” med...

Ledigkungörelsen 2020

Fondens ändamål är att stödja forskning inom det kliniska patientnära området. Med klinisk patientnära forskning avses forskning som omfattar försök eller studier på patienter, försökspersoner eller mänskligt material vars resultat kan komma patienter till nytta inom...
Translate »

Pin It on Pinterest