Lägesrapport, anslag för projektet ”Femoralisblockad på den akuta höftpatienten med stöd av artificiell intelligens”

Vi har tacksamt mottagit 100 000 kr från Lions Forskningsfond Skåne för ovan rubricerade projekt.
Nedan följer en kort lägesrapport innan inlämning av slutlig ekonomisk redovisning 2022-05-30.
Johan Berggreen kunde anställas som doktorand i projektet tack vare säkrad finansiering från er och
VINNOVA (200 000 kr från Medtech4Health-projektet AIDA). Projektets syfte är att kunna hjälpa
vårdpersonal att lägga en regional blockad (lokalbedövning) i samband med höftfraktur genom att i
en ultraljudsbild markera var man skall lägga injektionen. Detta skulle spara lidande för patienter då
exempelvis ambulanspersonal redan vid ankomst skulle kunna ge smärtstillning.
Johan har utvecklat en algoritm som nu kan markera en femoralisnerv i en ultraljudsbild tagen i
ljumsken. På bilden till vänster nedan har en expert (Dr John Jahr) markerat med en röd linje var man
i bilden kan finna nerven. Det artificiella nätverket har tränats på hundratals andra bilder där
området markerat, men inte ”sett” just denna bild. I bilden till höger har sedan nätverket kunnat
markera ”på egen hand” var nerven finns. Som synes överensstämmer detta tämligen väl, och ges ett
”överlappsvärde” om 72%, i samma storleksordning man har visat i andra applikationer av artificiell
intelligens på medicinska bilder.

Resultaten har presenterats vid den största tekniska ultraljudskonferensen, IEEE International
Ultrasonics symposium som hölls i september 2021. Ett artikelmanuskript med mer omfattande
resultat håller på att färdigställas.
Som så mycket annat i vårt samhälle har vårt projekt påverkats av pandemin och det har försenats,
inte minst på grund av att insamling av patientdata omöjliggjordes under lång tid. All data är dock
insamlad nu, och analys inför artikelmanus pågår för fullt. Vi kommer nu fortsätta med att utvärdera
algoritmen genom att jämföra hur väl den fungerar jämfört med en grupp ultraljudstränade
narkosläkare, ett projekt för vilket vi kommer söka fortsatt finansiering. Inom tre år hoppas vi kunna
presentera ett system som kan ta bilder från handhållen ultraljudsapparat, processa dem, och i
realtid visa för användare var bedövningen bör läggas.
Lund 2022-01-31

Tomas Jansson
Professor Medicinsk teknik
Lunds Universitet

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This