Fondens ändamål är att stödja forskning inom det kliniska patientnära området.
Med klinisk patientnära forskning avses forskning som omfattar försök eller studier
på patienter, försökspersoner eller mänskligt material vars resultat kan komma
patienter till nytta inom rimlig tid genom att leda till förbättrad diagnostik,
framgångsrik behandling och ökat välbefinnande.

I första hand prioriteras studier rörande

  • Barn/Ungdom

  • Äldre, inklusive palliativ vård

  • Psykisk ohälsa och/eller kronisk nervsmärta 

Ansökan ska vara Lions Forskningsfond Skåne tillhanda senast 2020-01-31.

 

Läs mer

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This