Projektanslagen för 2019-2020 är nu utdelade.

Pga rådande omständigheter planeras officiell utdelning till hösten 2020. LFFS återkommer med tid och plats.

Årets anslag har tilldelats:

Daniel Lindqvist, Psykiatri Lund, Behandling av ”inflammatorisk depression” med probiotika och omega-3, 200 000 kr

Pouya Movahed, Psykiatri Lund, Ketamin och ECT vid bipolär depression, 150 000 kr

Sara Modig, VC Tåbelund Eslöv, Läkemedelsgenomgångar i ordinärt boende, 75 000 kr

Robin Kahn, Barnmedicin Lund, Epidemiologi och sjukdomsbörda hos barn med juvenil artrit Skåne, 100 000 kr

Annika Lundkvist Josenby, Barnmedicin Lund, Fysioterapi för spädbarn med akuta luftvägsinfektioner, 100 000 kr

Martin Bengtsson, Käkkirurgi Lund, Dental health and radiotherapy, 50 000 kr

Daniel Agardh, Barnmedicin Malmö, Prevention Celiaki i Skåne, 100 000 kr

Christine Rubertsson, Kvinnokliniken Lund, Förlossningsbristningar- hälsa, sexliv och erfarenheter från vården ett år efter barnafödande, en randomiserad prospektiv studie, 100 000 kr

Erik Eklund, Barnmedicin Lund, Diagnostic algorithm for children with severe CP, 100 000 kr

Tomas Jansson, MedicinskTeknik Skåne,  Femoralisblockad på den akuta höftpatienten med stöd av artificiell intelligens, 100 000 kr

Cecilia Wexell, Käkkirurgi Lund, Käkbensnekros vid osteoporosbehandling, 50 000 kr

Carl Johan Fürst, Palliativt Utveklingscentrum Lund, Österlenprojektet – palliativ vård utan gränser, 150 000 kr

Sofie Westling, Psykiatri och Habilitering Skåne, Brief Admission by Self-referral for Adolescents who Self-harm at Risk for suicide, 150 000 kr

Johan Sandblom, Neonatalavdelning Malmö, Inhalerat Salbutamol vid neonatal andningsstörning, 75 000 kr

Isam Atroshi, Hässleholms sjukhus, Treatment of Carpal Tunnel syndrome, 100 000 kr

 

Sammanlagt har det delats ut 1 600 000 kr från Lions Forskningsfond Skåne 2020.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This