Forskningsanslag för år 2023

Lions forskningsfond Skåne kommer att fördela projektanslag för år 2023.
Fondens ändamål är att stödja klinisk patientnära forskning.

Med klinisk patientnära forskning avses forskning eller studier på patienter, forskningspersoner eller mänskligt material vars resultat kan komma patienter till nytta inom rimlig tid genom att leda till förbättrad diagnostik, framgångsrik behandling och ökat välbefinnande.
Klinisk behandlingsforskning (ej företagsfinansierad) är ett exempel på sådan klinisk patientnära forskning.

I första hand prioriteras studier rörande

  • Barn/Ungdom

  • Äldre, samt palliativ vård 

Ansökan ska vara Lions Forskningsfond Skåne tillhanda senast 2023-01-31.

 

Läs mer

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This