Lions Forskningsfond Skåne delade vid Distriktsmötet i Landskrona 2016-04-23 ut SEK 1.490.000 i forskningsanslag till 9 olika forskningsprojekt.

Läs helan nyhetsbrevet: Nyhetsbrev nr 1

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This