Förvaringsskål trä - 1

Från vänster: Bodil Persson, Ola Forslund, Bengt Jeppsson, Lizbet Todorova, Kirsti Kaski och Jan-Åke Åkerlund

Styrelsen för Lions Forskningsfond Skåne har beslutat att utdela följande forskningsanslag, till

Ola Forslund 100 000kr

Projektbeskrivning: Molecular studies of human papillomavirus (HPV) in juvenile laryngeal popillomatosis (Genetiska studier av humant papillomavirus (HPV) vis återkommande vårtliknade tumörer i struphuvudet på unga människor)

Andrea Stuart 50 000kr

Projektbeskrivning: Pregnancy putcome after bariatric surgery (Effekter på graviditet efter fetmakirurgi)

Andreas Purschman 50 000kr

Projektbeskrivning: Gentest för dominant Parkinsons sjukdom. (Genetiskt test för ärftligt dominant Parkinsons sjukdom)

Lizbet Todorova 40 000kr

Projektbeskrivning: Recognition of out-of-hospital Cardiac Arrest by the Emergency dispatcher – characteristic and outcome (Larmpersonalens möjligheter att identifiera “utanför sjukhuset” inträffat hjärtstillestånd – karakteristika och resultat).

Lions Forskningsfond Skåne har även beslutat att utdela ett stipendium som ÅRETS STIPENDIAT, till

Linda Kvist 25 000kr

Projektbeskrivning: Candida albicans (en svampväxt) i bröstmjölk hos ammande kvinnor: förekomst och behandling.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This