Skillnader i sittande hållning hos skolbarn på mellanstadiet med eller utan nacksmärta

I mitt projekt planerar jag att titta på skolbarn och nacksmärta. Bakgrunden är att nacksmärta har ökad hos denna grupp de senaste decennierna, och ca 20% av 10 – 14 åringar har haft ont i nacken den senaste veckan. Förekomsten av nacksmärta ökar med åldern och det är också sannolikt att smärtan ökar och sprids till fler ställen.  

För att förebygga och behandla detta växande hälsoproblem är det viktigt att kunna förstå olika faktorer som kan påverka, varav sittande hållning och sittande tid är några. Det finns motstridiga bevis mellan sittande hållning och smärta från ryggraden och det har rekommenderats vidare forskning inom området. 

Syftet med studien är att med en kliniknära metod undersöka om det finns några skillnader i sittande hållning och sittande tid hos skolbarn på mellanstadiet med eller utan nacksmärta. Planen är att intervjua 80 barn i södra Sverige och samtidigt filma från sidan, för att i efterhand kunna analysera hållningen.

För hälso- och sjukvårdspersonal kan denna studie ge viktig information om vad vi bör ta reda på när vi frågar om barnens sjukhistoria samt om hållningsbedömningen kan ge någon information.  Även i förskola och skola kan kanske resultaten användas för att förebygga problematiken. 

/ Helén Strandqvist, leg. sjukgymnast i primärvården

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This