Stipendiater Lions Forskningsfond Skåne 2018

Forskningsrådets ordförande Dag Lundberg berättar om fonden och dess arbete på distriktsmötet den 21 april 2018

    pastedGraphic.png  

https://www.lffs.se        Bankgiro: 900-2866 Swish: pastedGraphic_1.png

(S)     Sökandens namn

(MS) Medsökandes namn

Projekttitel/

Forskningsområde

Beviljat anslag

SEK

(S) Daniel Lindqvist

(MS) Åsa Westrin

Har omega-3 fettsyror antidepressiv effekt hos patienter med tecken på inflammation?  230.000
(S) Gabriella Caleres

(MS) Patrik Midlöv

Läkemedelsfel och associerade faktorer i utskrivningsformationer för äldre (delprojekt i avhandling om äldres läkemedelsbehandling)  55.000
(S) Veronica Milos Nymberg

(MS) Cecilia Lenander

(MS) Beata Borgström

Läkemedelsgenomgångar och långtidseffekter på sjukhusinläggningar och mortalitet – en uppföljande studie 130.000
(S) Annika Lundkvist Josenby

(MS) Sonja Andersson Marforio

Fysioterapi för spädbarn med akuta andningssvårigheter 65.000
(S) Helena Elding Larsson

(MS) Agnes Andersson Svärd

Immunological markers of the type 1 diabetes pathogenesis 

prior to the clinical diagnosis

162.000

*/

(S) Helén Strandqvist

(MS) Annika Lundkvist Josenby

Skillnader i sittande hållning hos barn på mellanstadiet med eller utan nacksmärta – en fall-kontroll studie 50.000
(S) Petra Pålsson

(MS) Eva K Persson

Föräldraförberedelse i mödrahälsovården med focus på första tiden efter förlossningen: strategier för 2000-talet baserade på förstagångsföräldrars behov. 60.000
(S) Cecilia Andréll

(MS) Hans Friberg

Attitudes to and knowledge of cardio-pulmonary resuscitation in the population. – regional 

survey among citizens in Skåne, Sweden

61.500

**/ 

(S) Mona Landin-Olsson

(MS) Marcel Persson

Hur är vitamin D involverat i patogenesen vid typ 1 diabetes? 110.000
(S) Andreas Forsvall

(MS) Adam Linder

Stealth Needle 76.500

***/

Summa 1.000.000

*/ Öronmärkta donationationer (barndiabetes/diabetes 1). 

**/ Delvis öronmärkta donationer (hjärt-kärl).

***/ Öronmärkta donationer (cancer)

Från vänster: Veronica Milos Nymberg, Annika Lundkvist Josenby, Daniel Lindqvist, Cecilia Andrell, Helén Strandqvist, Petra Pålsson, Agnes Andersson Svärd
Translate »

Pin It on Pinterest

Share This