Vad hände sen?

Marcus_L 2 (1) Exempel på klinisk patientnära forskning

Forskare Marcus Larsson, barnläkare på neonetalavdelning (förtidigt födda barn) vid Lunds Universitetssjukhus. Arbetar med den specialiserade vården på kliniken som varvas med forskning. På fritiden ägnar Marcus gärna åt musik och vindsurfing men medger att det numera som trebarns förälder är svårt att få tiden att räcka till.

Stipendiat Lions Forskningsfond Skåne den 21 sep 2013

Att få Lions Forskningsfond-Skånes stipendium gav projektet en boost och erkännande som har hjälp projektet framåt. Personligen var utnämningen en mycket trevlig händelse och en fin uppmuntran.

Marcus_L 1 (1)Forskar på en ny optisk metod ”GAS-MAS” vilken kan bestämma halten av fri gas i vävnad t.ex. som ett mått på det nyfödda barnets lungfunktion. Metoden utvärderas på förtidigt födda barn i ett samarbete mellan institutionerna för atomfysik och neonatologi vid Lunds Universitet.

Metoden har i dag utvärderat på friska och normala barn med gott resultat.

Nästa steg i utvärderingen skall genomföras på förtidigt födda barn med vikten ca 2 kg. Målet är att utvärdera mätkonceptet ner till de allra tidigaste födda barnen för att få ett mått på nyttan med metoden. I dag kan barn födda i den 23 graviditetsveckan med en vikt mindre än 500 gr vårdas och utvecklas till normala kroppsfunktioner.

När metoden är fullt utvärderad tar produktutvecklingen vid som kan resultera i en färdig produkt inom ca 5 års tid.

All forskning vid Universitetssjukhuset i Lund är externt finansierade

Lions Forskningsfond – Skåne har som syfte att främja klinisk patientnära forskning. Denna forskning har i motsats till teoretisk laboratorieforskning ett betydligt kortare process från start till användning inom vården.

Klinisk patientnära forskning är utprovande av nya behandlingsidéer som mognar och etiskt prövas innan de används praktiskt ute på klinikerna. Den etiska prövningen är nålsögat där risker och nyttan med metoden utvärderas och fastslås innan den används på patienter.

Den patientnära forskningen kan inte konkurrera ekonomiskt med den mer teoretiska forskningen (laboratorieforskningen) men utgör den viktiga och nödvändiga länken för utveckling av laboratorieforskningen.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This