Stipend2

Forskningsfondens kassör, Bodil Persson, över-lämnar här den symboliska checken på 40.000:-

Forskaren, överläkaren i neurologi, Oscar Hansson.

Såhär säger Oscar Hansson om sin forskning:

Demenssjukdomar, och i synnerhet Alzheimers sjukdom, är breda folksjukdomar som redan kostar samhället enorma resurser i lidande och pengar. I takt med att vi lever längre kommer förekomsten av dessa sjukdomar dessutom att öka dramatiskt världen över.

Vi vet idag att förändringarna i hjärnan vid Alzheimers sjukdom uppstår 10-15 år före den drabbade personen upplever tydliga symtom. I vår forskargrupp utvecklar vi träffsäkra diagnostiska verktyg för tidig och korrekt diagnostik, som kan användas av sjukvården. På kort sikt ger projektet patientnytta genom tidigare och säkrare upptäckt av demenssjukdomar, vilket ger förkortade utred-ningstider, minskad osäkerhet och snabbare insättning av symtomlindrande läkemedel. På längre sikt kommer våra resultat användas för att ta fram nya läkemedel som förhoppningsvis kan skydda hjärnan på ett så tidigt stadium att allvarliga symtom kan förhindras och därmed förbättras möjligheterna till ett hälsosamt och aktivt åldrande.

Forskningen omfattar även Parkinsons sjukdom.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This