Intervention med fysisk aktivitet för prevention av komplikationer samt bättre hälsa hos barncanceröverlevare

Syftet med denna studie är att utvärdera och implementera personcentrerad träning som
prevention mot komplikationer efter cancerbehandling samt förbättra hälsa och välbefinnande
för barncanceröverlevare.
Överlevandaden efter barncancer har ökat och det finns idag ca 11000 barncanceröverlevare i
Sverige. Behandling med cytostatika, strålbehandling samt kirurgi medför en risk för
komplikationer senare i livet, så som hjärtkärlsjukdomar, övervikt, diabetes, h järntrötthet.
Studier visar att barncanceröverlevare är mindre fysiskt aktiva jämfört med
normalpopulationen. Då fysisk inaktivitet är en riskfaktor för hjärtkärlsjukdom, övervikt,
diabetes, är det viktigt att uppmuntra träning och rörelse. Prevention är e n nyckelfaktor hos
en grupp som har ökad risk för komplikationer senare i livet. Vi kommer kartlägga fysisk
aktivitet med accelerometer bland barncanceröverlevare i Sverige för att veta mer om hur de
rör sig. Överlevarna kommer få träna i grupp enligt ett medelintensivt respektive högintensivt
program under 16 veckor och markörer för hjärtkärlsjukdom, muskelfibrer samt hjärt
lungfunktion kommer utvärderas efter träningsperioden. Vilka faktorer som underlättar samt
hindrar deltagande i fysisk aktivitet komme r undersökas genom att involvera överlevarna
samt fysioterapeuter och träningsinstruktörer i intervjuer.
Med denna interventionsstudie kommer vi förstå om fysisk aktivitet förbättrar riskfaktorer för
hjärtkärlsjukdom, fatigue, kognitiv funktion samt kan bidra till ökat välbefinnande bland
barncanceröverlevare. Vidare kan denna intervention bidra till ökad kän sla av egenmakt och
få överlevarna att ta eget ansvar för sin hälsa.

  Cecilia Follin

  Sjuksköterska
  Vo Onkologi, Hematologi, Strålningsfysik
  SUS Lund

  Translate »

  Pin It on Pinterest