Dag Lundberg, professor emeritus, ordförande i Forskningsrådet, Lions Forskningsfond Skåne

Definition
Med klinisk patientnära forskning menas sådan forskning vars resultat kan tillämpas på patienter inom en snar framtid. Den omfattar studier på patienter, försökspersoner eller mänskligt material (blod, andra kroppsvätskor eller vävnad). Forskningen ska ha en hög grad av patientnytta, d v s leda till förbättrad diagnostik, framgångsrik behandling med ökad livskvalitet och om möjligt återskapande av hälsa samt optimering av samhällets gemensamma resurser.

(Dag Lundberg, professor emeritus, ordförande i Forskningsrådet, Lions Forskningsfond Skåne)

Se exempel på forskningsresultat där Lions Clubs har bidragit med ekonomiskt stöd  KLICKA HÄR

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This