Hur påverkas personer med lättare minnessvikt av tidig Alzheimerdiagnostik?

Förekomsten av Alzheimers sjukdom ökar i befolkningen i takt med att vi blir allt äldre. År 2050 beräknas 100 miljoner människor vara drabbade av Alzheimers sjukdom. Nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom förväntas snart bli tillgängliga för patienter i Sverige. Men de nya läkemedlen är dyra och kan endast ges till specifika patientgrupper.  Därför är det viktigt med tidig och effektiv diagnostik av Alzheimers sjukdom. De flesta patienter utreds initialt på vårdcentraler och det är där särskilt svårt att identifiera personer med milda eller subjektiva symptom på sjukdomen som kan ha nytta av vidare diagnostik. Därför har man sedan ett par år tillbaka drivit en studie i Skåne som heter BioFinder Primary Care. I den världsunika studien undersöks olika modeller för demensdiagnostik innefattande bland annat test av biomarkörer för Alzheimers sjukdom både i ryggvätskeprov och blodprov, tillsammans med bilddiagnostik av hjärnan.
Det är här vårt projekt kommer in. Är det alltid fördelaktigt för en person som endast har milda symptom att tidigt få information om en eventuell sjukdom där man i nuläget inte har någon förebyggande behandling? Vi kommer att undersöka hur patienter i tidigt skede av demenssjukdom upplever och påverkas av utredningen med olika biomarkörer, för att skapa modeller för etiskt välavvägda utredningsförlopp.  Genom att förstå hur patienter uppfattar och reagerar på testresultaten kan vi säkerställa att de får den bästa möjliga vården och stödet när de konfronteras med en potentiell diagnos av minnessjukdom.
Våra resultat kommer att vara viktiga både nationellt och internationellt för att utforma riktlinjer för hur dessa tester kan användas i praktiken.

Huvudsökande och projektledare: Beata Borgström Bolmsjö, distriktsläkare, docent, Lunds universitet. Medsökande: Sebastian Palmqvist, specialist i neurologi, docent, universitetslektor, Lunds universitet

  Beata Borgström Bolmsjö
  Distriktsläkare Vårdcentralen Sorgenfri.
  Docent i allmänmedicin vid Centrum för Primärvårdsforskning, Lunds universitet, Region Skåne

  Translate »

  Pin It on Pinterest

  Share This