Markörer för typ 1 diabetes innan klinisk diagnos

Markörer för typ 1 diabetes innan klinisk diagnos

Markörer för typ 1 diabetes innan klinisk diagnos Genetisk risk är inte tillräckligt för att få typ 1 diabetes, andra okända faktorer spelar roll. Forskningen är viktig för att i framtiden kunna fördröja eller ultimat förhindra typ 1 diabetes. Idag är ända...
Stipendiater Lions Forskningsfond Skåne 2018

Stipendiater Lions Forskningsfond Skåne 2018

Stipendiater Lions Forskningsfond Skåne 2018 Forskningsrådets ordförande Dag Lundberg berättar om fonden och dess arbete på distriktsmötet den 21 april 2018       https://www.lffs.se        Bankgiro: 900-2866 Swish: (S)     Sökandens namn (MS) Medsökandes namn...
Translate »

Pin It on Pinterest