Har vitamin D betydelse för insjuknande i typ 1 diabetes?

Typ 1 diabetes mellitus innebär att insulinproduktionen från bukspottkörteln upphör. Typ 1 diabetes är den vanligaste kroniska sjukdomen som drabbar barn och ungdomar men man kan sjukna i alla åldrar.  Typ 1 diabetes ökar i hela världen och man vet inte varför. En  hypotes är att låga nivåer av vitamin D kan starta sjukdomen.

Finland som har världens högsta insjuknande i Typ 1 diabetes har ökat sin nationella rekommendation av vitamin D intag. Studier pågår där man ger extra vitamin D till små barn med hög risk för diabetes.

Vår forskargrupp har funnit att unga vuxna i ålder 15-34 år som nyligen insjuknat i Typ 1 diabetes har  lägre nivåer av vitamin D i blodet jämfört med friska personer. När vi undersöker kosten, med hjälp av egenrapport via frågeformulär, finner vi paradoxalt ett högre intag av vitamin D hos de som sjuknat i Typ 1 diabetes. 

I denna studie avser vi att undersöka hur detta är möjligt och vilka andra faktorer som kan påverka vitamin D nivån. Föreligger ett sämre upptag av vitamin D via tarmen och man har diabetes? Hur kan tarmfloran påverka upptaget? Solexponering aktiverar vitamin D i huden och en timmes sol per dag ger tiofalt mer vitamin D än vad man kan få i sig med maten. Har personer som får diabetes andra solvanor? Har solbestrålning andra effekter som kan förhindra diabetesutveckling och vitamin D endast en markör för annan effekt? 

Typ 1 diabetes medför risk för svåra komplikationer och att kunna förebygga denna sjukdom skulle vara av stort allmänt intresse. 

Text och bild: Mona Landin-Olsson

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This