Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar

Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar

Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar för patienter i ordinärt boende – utvärdering av utfall och kartläggning av ny målgrupp Läkemedelsbehandling bidrar till ökad överlevnad och förbättrad livskvalitet. Trots nyttan finns också risk för läkemedelsrelaterade...
Translate »

Pin It on Pinterest