Välkommen till Lions Forskningsfond

Här tar ni del av fondens inlägg
Palliativ vård

Palliativ vård

Det finns undersökningar som tyder på att patienter med en icke botbar cancersjukdom har stor nytta av en tidig kontakt med en palliativ enhet och inte enbart först i livets slutskede. Med palliativ vård menas en helhetsvård och...

läs mer
Translate »

Pin It on Pinterest

Share This