Prevention Celiaki i Skåne

Prevention Celiaki i Skåne

Prevention Celiaki i Skåne (PreCiSe) Glutenintolerans (även kallad celiaki) är delvis ärftlig och orsakas av en kronisk inflammation i tunntarmen efter intag av gluten. Celiaki går att behandla, men inte att bota. Behandlingen innebär livslång glutenfri kost. Hittills...

läs mer
Lions Forskningsfond anslag 2021

Lions Forskningsfond anslag 2021

Tre av mottagarna av 2021 års anslag till den medicinska forskningen.Daniel AgardhThomas KanderUlf JakobssonVi är glada och stolta att kunna informera om att nedanstående forskningsprojekt har tilldelats årets anslag 2021: Sökande  Forskningsprojekt  Anslag Maria...

läs mer
Föräldraförberedelse i mödrahälsovården

Föräldraförberedelse i mödrahälsovården

Föräldraförberedelse i mödrahälsovården med fokus på första tiden efter förlossningen Att föräldrar känner sig mer förbereda inför sitt föräldraskap kan ge en bättre start för hela familjen och öka barnets möjligheter till god hälsa och utveckling, vilket i sin tur...

läs mer
Digital teknik ökar förståelsen för psykiatriska problem?

Digital teknik ökar förståelsen för psykiatriska problem?

Digital teknik kan öka förståelsen förpsykiatriska problem hos unga Psykiatriska tillstånd är den främsta orsaken till sänkt livskvalitet hos barn och ungdomar. Mycket av dagens förståelse för tillstånden grundar sig på intervjuer och skattningsformulär där patienter...

läs mer
Studie om Celiaki, glutenintolerans

Studie om Celiaki, glutenintolerans

En stor studie bekräftar att mängden gluten sannolikt inverkar på risken att utveckla celiaki. I den nya långtidsstudien från Lunds universitet ingår barn från flera länder – Det finns i studien en tydlig koppling mellan mängden gluten som barnen får i sig och risken...

läs mer

Ledigkungörelse 2021

Fondens ändamål är att stödja forskning inom det kliniska patientnära området. Med klinisk patientnära forskning avses forskning som omfattar försök eller studier på patienter, försökspersoner eller mänskligt material vars resultat kan komma patienter till nytta inom...

läs mer
Blodprov kan ge alzheimervarning många år i förväg

Blodprov kan ge alzheimervarning många år i förväg

Nyhet citerad från svt.se; Ett nytt blodprov kan upptäcka tecken på Alzheimers sjukdom redan 20 år innan symtomen uppstår. Det visar en ny studie som letts av forskare vid Lunds universitet. Testerna kommer att finnas i primärvården inom tre år, tror överläkare Oskar...

läs mer
Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar

Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar

Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar för patienter i ordinärt boende - utvärdering av utfall och kartläggning av ny målgrupp Läkemedelsbehandling bidrar till ökad överlevnad och förbättrad livskvalitet. Trots nyttan finns också risk för läkemedelsrelaterade skador...

läs mer
Translate »

Pin It on Pinterest

Share This