Sepsis – ett allvarligt tillstånd

Sepsis – ett allvarligt tillstånd

Sepsis är ett allvarligt tillstånd som uppstår till följd av en överdriven immunreaktion som svar på en infektion. Barn är särskilt utsatta och årligen uppskattas över en halv miljon dödsfall globalt, varav många är tidigare helt friska. Trots modern sjukvård avlider...
Studie av medicinering vid Parkinsons sjukdom

Studie av medicinering vid Parkinsons sjukdom

Världsunik studie av patienter som erhållit  ny pumpteknik av produkten foslevodopa för att kartlägga patienternas sömn, välbefinnande, stressnivåer, så kallade exekutiva funktioner, stämningsläge med mera. Parkinsons sjukdom drabbar ungefär 20 personer per 100 000...
Fysisk aktivitet efter cancerbehandling 

Fysisk aktivitet efter cancerbehandling 

Intervention med fysisk aktivitet för prevention av komplikationer samt bättre hälsa hos barncanceröverlevare Syftet med denna studie är att utvärdera och implementera personcentrerad träning somprevention mot komplikationer efter cancerbehandling samt förbättra hälsa...
Cystisk fibros

Cystisk fibros

Cystisk fibros och diabetes Varje år föds 15-20 barn i Sverige med den medfödda sjukdomen cystisk fibros (CF). CF kännetecknas av att man får kroniska luftvägsinfektioner som leder till lungskador och nedsatt lungfunktion. CF-patienter följs regelbundet med...
Ögonsjukdomen keratokonus 

Ögonsjukdomen keratokonus 

Forskkningsprojekten handlar om keratokonus, en ögonsjukdom som debuterar under ungdomsåren. Keratokonus drabbar båda ögonen och orsakar både nedsatt synskärpa och nedsatt synkvalitet då sjukdomen ger ett uttalat brytningsfel som förvränger bildupplevelsen.  Sjukdomen...
Translate »

Pin It on Pinterest