Föräldraförberedelse i mödrahälsovården

Föräldraförberedelse i mödrahälsovården

Föräldraförberedelse i mödrahälsovården med fokus på första tiden efter förlossningen Att föräldrar känner sig mer förbereda inför sitt föräldraskap kan ge en bättre start för hela familjen och öka barnets möjligheter till god hälsa och utveckling, vilket i sin tur...
Digital teknik ökar förståelsen för psykiatriska problem?

Digital teknik ökar förståelsen för psykiatriska problem?

Digital teknik kan öka förståelsen förpsykiatriska problem hos unga Psykiatriska tillstånd är den främsta orsaken till sänkt livskvalitet hos barn och ungdomar. Mycket av dagens förståelse för tillstånden grundar sig på intervjuer och skattningsformulär där patienter...
Studie om Celiaki, glutenintolerans

Studie om Celiaki, glutenintolerans

En stor studie bekräftar att mängden gluten sannolikt inverkar på risken att utveckla celiaki. I den nya långtidsstudien från Lunds universitet ingår barn från flera länder – Det finns i studien en tydlig koppling mellan mängden gluten som barnen får i sig och risken...

Ledigkungörelse 2021

Fondens ändamål är att stödja forskning inom det kliniska patientnära området. Med klinisk patientnära forskning avses forskning som omfattar försök eller studier på patienter, försökspersoner eller mänskligt material vars resultat kan komma patienter till nytta inom...
Blodprov kan ge alzheimervarning många år i förväg

Blodprov kan ge alzheimervarning många år i förväg

Nyhet citerad från svt.se; Ett nytt blodprov kan upptäcka tecken på Alzheimers sjukdom redan 20 år innan symtomen uppstår. Det visar en ny studie som letts av forskare vid Lunds universitet. Testerna kommer att finnas i primärvården inom tre år, tror överläkare Oskar...
Translate »

Pin It on Pinterest