Lions Forskningsfond Skåne är tacksam mottagare av ett jättefint bidrag till medicinsk forskning från Macka Träffen i Vollsjö. På årets träff fick fondens ordförande Tomas Persson ta emot ett bidrag på 10 000 kr på motorträffen den 18 september 2022. Pengarna kommer att användas till klinisk och patientnära forskning.
Macka Träffen är en tillställning som anordnas helt ideellt och man har servering på ett tiotal träffar under sommaren och avslutar säsongen med ett Mackarally. Allt överskott från träffarna skänks oavkortat till välgörenhet och i år fick vi ta del av detta fina initiativ.

 

Foto: Bodil Persson

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This