Anslag för 2022 är utdelade av Lions Forskningsfond Skåne.

Utdelningen ägde rum på Stiftsgården Åkersberg i Höör. Det var första utdelning efter pandemin och sammanslagning till större distrikt. Ungefär 50 personer hade samlats för att höra forskarna berätta om sina projekt. Forskningsrådet presenterade för de forskare som inte kunde vara på plats. Det fanns också presentationer av forskare som fått anslag tidigare. Dvs man redovisade hur projektet hade blivit. Utdelningen startade med gemensam lunch. Sammanfattningsvis var det mycket intressant att möta forskarna och höra presentationerna live.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This