Fyraårig uppföljning av mjölksyramätning vid förlossningar.

Jag är oerhört tacksam för att vi har fått stöd av Lions Forskningsfond Skåne för att kunna bedriva vår forskning! Jag heter Linda Iorizzo och arbetar som forskare och överläkare på förlossningen/prenatal/BB i Helsingborg. Jag disputerade i juni 2021 inom ämnet fosterövervakning under förlossningen.

Under förlossningen övervakas alla kvinnor med CTG (Kardiotocografi). CTG registrerar barnets hjärtfrekvens och larmar om barnet börjar bli stressat och riskerar att utsättas för syrebrist, vilket då leder till att doktorn intervenerar och påskyndar förlossningen för att undvika bestående syrebristskador hos barnet. Beroende på hur långt framskriden förlossningen är görs ett kejsarsnitt eller mamman stöttas med en sugklocka vid framfödandet. Både dessa interventioner är förenade med ökade risker för barnet men fram för allt för mamman.

Ett problem är att CTG många gånger larmar, även när barnet mår bra i livmodern och man har då intervenerat i onödan och utsatt mor och barn för ökade risker utan någon nytta. Därför använder vi oss av ytterligare ett test när CTG larmar för att bättre veta vilka barn som verkligen är i behov av påskyndad förlossning genom att ta ett litet blodprov på barnets huvud och mäta mjölksyra. Mjölksyra bildas nämligen i blodet när cellerna utsätts för syrebrist. Så ett förhöjt värde av mjölksyra talar för begynnande syrebrist hos barnet och det behöver förlösas skyndsamt. Metoden har använts i Sverige sedan slutet av 90-talet.

I vår forskargrupp har vi värderat en ny högteknologisk mjölksyramätare som heter Statstrip (Nova Biomedical) och tagit fram vid vilken nivå av mjölksyra man behöver ingripa i förlossningen. Det är den hitintills största studien som någonsin gjorts på denna metod. Vi följde noggrant upp hur det gick för barnet vid födseln. Däremot saknas det studier för hur det går för barnen som hade höga nivåer mjölksyra i blodet på lite längre sikt. Det finns bara en studie på ett litet antal barn vid fyra års ålder och den visade en koppling till att höga nivåer mjölksyra hos fostret var förenade med ökad risk för avvikande kognitiva funktioner och minskad finmotorik hos barnet. De här resultaten behöver följas upp i en större studie.

Med Lions Forskningsfonds stöd, kan vi nu starta upp en fyra års uppföljning av vår tidigare studie, där vi nu kommer undersöka vilka svårigheter ett barn vid fyra års ålder kan ha, om de har haft höga nivåer av mjölksyra i blodet under förlossningen. Föräldrarna till ca 900 barn i Skåne kommer att tillfrågas att delta. Föräldrarna kommer att få brev med en länk till en enkät på nätet att fylla i. Enkäten behandlar frågor om barnet utveckling vid fyra års ålder.

Resultaten från denna studie hoppas vi kunna ge värdefull information om hur säkra våra övervakningsmetoder under förlossningen är även på lång sikt.

Linda Iorizzo, MD, PhD

Överläkare
Kvinnokliniken, Helsingborg

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This