Retinala tillstånd hos prematura barn

 Att födas för tidigt innebär en risk för hjärnskador med påverkan på synbanorna i hjärnan. Det leder till synfältsskador och ofta stora syntolkningsproblem med svårigheter att orientera sig, känna igen ansikten och former och mönster. Trots stora svårigheter går de ofta odiagnosticerade utan synrehabiliterande åtgärder för att klara skolgången och tillvaron i övrigt. Vi har kunnat se att det verkar finnas en förtunning av synbanorna ända ut på näthinnan hos dessa barn, något som kan mätas med en OCT-apparat som använder infrarött ljus för att mäta näthinnans tjocklek. Denna undersökning går att göra på barn redan från 5-års-ålden och skulle innebära nya möjligheter att upptäcka dem tidigt. Dock saknas referensvärden för barn i OCT-apparaten.

För tidigt födda barn riskerar också att drabbas av felväxande blodkärl på näthinnan under nyföddhetsperioden. Sådana blodkärl kan dra loss näthinnan och orsaka blindhet. I takt med att fler för tidigt födda barn överlever i världen är detta numera en relativt vanlig orsak till blindhet hos barn. I länder där man screenar för dessa felväxande blodkärl kan man behandla näthinnan med laser eller sprutor in i ögat när de upptäcks. Sådana behandlingar är dock inte riskfria och kan ge konsekvenser för resten av livet. Vi har upptäckt att kortisonögondroppen dexametason kan få de felaktiga kärlen att gå tillbaka och på så sätt undvika annan behandling. Det finns dock mycket liten kunskap om huruvida dexametason-droppar tas upp i blodcirkulationen och riskerar att påverka det lilla barnet på något annat sätt.

 Vi planerar att besvara följande tre frågor:

  1. Kan man identifiera barn med hjärnskador med hjälp av OCT-mätningar av näthinnan?
  2. Vad är referensvärdena för näthinnetjockleken hos barn i åldrarna 5-17 år?
  3. Hur ser upptaget och nedbrytningen ut för dexametason-ögondroppar hos för tidigt födda barn? Riskerar behandlingen att orsaka några biverkningar?

Om man kan diagnosticera hjärnskador på synbanorna och lättare identifiera dessa barn med hjälp av OCT-mätningar av näthinnan innan barnen börjar skolan ges nya möjligheter att hjälpa dem med synrehabiliterande åtgärder.

Om behandlingen med dexametason-ögondroppar hos för tidigt födda barn visar sig vara säker skulle det revolutionera ROP-vården. Särskilt barn i länder som saknar tillgång till barnnarkos och andra behandlingsmöjligheter skulle få en ny möjlighet att behålla synen.

Hanna Maria Öhnell

Specialistläkare
Ögonsjukdomar
Skånes Universitetssjukhus Lund

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This